Term

(1) Pengesahan dan penerimaan syarat perkhidmatan
 Hak pemilikan dan operasi perkhidmatan pengguna berdaftar "Urban Logistics" adalah milik "Urban Logistics".  Perkhidmatan yang disediakan hendaklah dilaksanakan mengikut peraturan perkhidmatan, syarat perkhidmatan dan peraturan operasi yang dikeluarkan oleh mereka.  Pada masa yang sama, ini juga bermakna bahawa pengguna dan "Logistik Bandar" telah mencapai perjanjian ini dan menerima semua syarat perkhidmatannya.
  
 (2) Penyediaan maklumat perkhidmatan
 "Urban Logistics" menggunakan maklumat dan platform perkhidmatannya sendiri untuk menyediakan pengguna dengan perkhidmatan pembelian antarabangsa melalui Internet.  Maklumat penerima yang diberikan oleh pengguna mestilah terperinci, tepat, benar dan sah.  Jika maklumat yang diberikan oleh pengguna tidak tepat atau tidak benar, laman web ini tidak akan dapat menyediakan perkhidmatan yang berkesan.  Dan mempunyai hak untuk menggantung secara unilateral hak perkhidmatan kepada pengguna.
  
 (3) Prinsip Perlindungan Data Pengguna
 Menghormati privasi pengguna adalah prinsip asas "Logistik Bandar".  Oleh itu, kami tidak akan mendedahkan, menukar atau mendedahkan data peribadi pengguna kepada pihak ketiga dan menyimpannya dalam fail perkhidmatan pengguna berdaftar "City Logistics", melainkan terdapat keperluan undang-undang atau keperluan pelanggan, kami hanya akan mendedahkannya kepada pihak ketiga.
  
 (4) Hak kepada Syarat Perkhidmatan
 "City Logistics" berhak untuk mengubah suai atau menghentikan perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa memberitahu pengguna.  Hak ini tidak bertanggungjawab kepada pengguna atau pihak ketiga.
  
 (5) Penyelenggaraan keselamatan akaun/kata laluan pengguna
 Sebaik sahaja anda mendaftar sebagai pengguna "City Logistics", anda akan mempunyai akaun ahli, iaitu nama pengguna anda.  Anda akan bertanggungjawab secara sah untuk semua tindakan yang berlaku dengan nama pengguna dan kata laluan anda.  Oleh itu, sila jaga nama pengguna dan kata laluan anda dengan baik dan jangan mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga, jika tidak, anda akan menanggung semua akibat undang-undang yang timbul daripadanya.  Jika anda mendapati bahawa kata laluan anda mungkin telah terjejas, sila tukar kata laluan itu tepat pada masanya.  Anda boleh memasukkan "Pusat Ahli" dalam "Logistik Bandar" anda pada bila-bila masa untuk mengubah suai kata laluan dan maklumat anda, atau anda boleh menutup akaun lama dan membuka akaun baharu.
  
 (6) Liabiliti terhad
 "City Logistics" untuk sebarang penggunaan langsung, tidak langsung, sampingan, penggunaan khas perkhidmatan keahlian rangkaian atau penggunaan haram maklumat yang dihantar oleh pengguna perkhidmatan.  Untuk merosakkan atau menyebabkan kerosakan pada imej dan kehormatan "Urban Logistics", "Urban Logistics" dengan ini bercadang untuk merizabkan hak untuk mendapatkan pampasan bagi kerosakan reputasi ini.
  
 (7) Enggan memberikan jaminan
 Pengguna secara nyata bersetuju bahawa penggunaan perkhidmatan mel adalah atas risiko pengguna sendiri.  "Urban Logistics" dengan jelas menyatakan bahawa ia tidak memberikan sebarang jenis jaminan, sama ada tersurat atau tersirat, pengguna memahami dan menerima sebarang maklumat dan data, bergantung kepada pengguna itu sendiri dan menanggung semua risiko dan tanggungjawab kerosakan sistem atau kehilangan data.
  
 (8) Penyimpanan dan pengehadan maklumat perkhidmatan pengguna berdaftar "Logistik Bandar"
 "Urban Logistics" tidak menetapkan had atas jumlah penghantaran maklumat, tetapi laman web ini berhak untuk menentukan sama ada tingkah laku pengguna mematuhi keperluan dan semangat terma perkhidmatan pengguna berdaftar "Urban Logistics". Jika pengguna melanggar peruntukan syarat perkhidmatan, ia akan digantung Akaun perkhidmatan pengguna berdaftar rangkaian.  Hak cipta semua kandungan laman web ini adalah milik "Urban Logistics". Sesiapa yang perlu mencetak semula kandungan laman web tersebut mesti mendapatkan kebenaran "Urban Logistics".  Jika tidak, ia dianggap sebagai pelanggaran.
  
 (9) Pengecualian daripada Liabiliti
 1) Untuk maklumat produk yang disediakan di laman web ini, kami akan cuba sedaya upaya untuk menjadikan produk yang dijual konsisten dengan penerangan dan corak produk yang diterbitkan di laman web.  Walau bagaimanapun, semasa proses penggambaran produk, ia akan dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti pencahayaan, sistem warna, perbezaan peralatan, perbezaan warna dan resolusi komputer yang berbeza.  Kami tidak dapat menjamin bahawa maklumat yang diterangkan dalam produk adalah sama dengan produk sebenar.  Terutama dari segi warna, hanya sampel sebenar produk akan diutamakan.
 2) Laman web ini merujuk kepada laman web yang ditetapkan oleh pengguna untuk membeli produk yang ditetapkan. Dalam keadaan biasa, perkhidmatan pembelian biasanya disiapkan dalam masa 1-3 hari bekerja (ini juga bergantung kepada "logistik bandar" yang dipilih oleh pengguna).  Tetapi jangan buat komitmen akhir.  Sekiranya laman web